O spoločnosti

O spoločnosti

                Od založenia firmy sa jednotlivé činnosti rozširovali s rastúcimi požiadavkami zákazníkov. Na samom začiatku tvorila cieľovú skupinu našich zákazníkov štátna správa, samospráva a školstvo v oblasti IT. Postupne sme sa presadili v súkromnom sektore, poľnohospodárstve a strojárstve. V súčasnosti môžeme rozdeliť činnosti firmy do troch základných skupín.

Informačné technológie:            

                               - vybavenie kancelárií a pracovísk výpočtovou a kancelárskou technikou

                               - predaj a servis počítačov, notebookov, tlačiarní, kopírovacích strojov a spotrebného                                  materiálu

                               - predaj a inštalácia prezentačnej techniky

                               - budovanie a meranie dátových sieti

 

Elektrotechnika:

                               - výroba rozvádzačov NN

                               - revízie VTZ elektrických v rozsahu do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí s                             nebezpečenstvom výbuchu

                               - vývoj a výroba jednoúčelových strojov a zariadení

                               - vážiace systémy - vývoj, výroba, servis

                               - monitorovanie technologických procesov

 

Zabezpečovacie a kamerové systémy:

                               - spracovanie riešenia a projektu

                               - realizácia

                               - servis

                               - predaj komponentov pre zabezpečovacie a kamerové systémy

 

                Pre všetky uvedené činnosti máme zabezpečené technické vybavenie vo forme náradia, strojného a meracieho vybavenia. Revízne a laboratórne meracie prístroje sú pravidelne kontrolované a kalibrované.

 

1